Patrimonium


Wij inventariseren uw risico’s en werken voor u oplossingen op maat uit.

Meer info

Voertuig


Wij zorgen voor een aangepaste verzekering van uw bedrijfsvoertuigen en materieel.

Meer info

Bedrijfswerking


U bent aansprakelijk voor geleverde diensten of verkochte goederen.

Meer info

Uw medewerkers


U hebt plannen om personeel aan te werven. Vergeet de verplichte verzekering arbeidsongevallen niet.

Meer info

Pensioenopbouw


Meer info

Gewaarborgd inkomen


Verzeker tot 80% van je beroepsinkomen bij ziekte, ongevallen in je privéleven en arbeidsongevallen.

Meer info

Cyberrisico


Uw onderneming beschermen tegen cybercriminelen of datalekken.

Meer info

Patrimonium


Wij inventariseren uw risico’s en werken voor u oplossingen op maat uit.

Meer info

Voertuig


Wij zorgen voor een aangepaste verzekering van uw bedrijfsvoertuigen en materieel.

Meer info

Bedrijfswerking


U bent aansprakelijk voor geleverde diensten of verkochte goederen.

Meer info

Uw medewerkers


U hebt plannen om personeel aan te werven. Vergeet de verplichte verzekering arbeidsongevallen niet.

Meer info

Pensioenopbouw


Meer info

Gewaarborgd inkomen


Verzeker tot 80% van je beroepsinkomen bij ziekte, ongevallen in je privéleven en arbeidsongevallen.

Meer info

Cyberrisico


Uw onderneming beschermen tegen cybercriminelen of datalekken.

Meer info