Patrimonium


Wij inventariseren uw risico’s en werken voor u oplossingen op maat uit.

Meer info

Voertuig


Wij zorgen voor een aangepaste verzekering van uw bedrijfsvoertuigen en materieel.

Meer info

Bedrijfswerking


U bent aansprakelijk voor geleverde diensten of verkochte goederen.

Meer info

Uw medewerkers


U hebt plannen om personeel aan te werven. Vergeet de verplichte verzekering arbeidsongevallen niet.

Meer info

Pensioenopbouw


Meer info

Gewaarborgd inkomen


Verzeker tot 80% van je beroepsinkomen bij ziekte, ongevallen in je privéleven en arbeidsongevallen.

Meer info

Patrimonium


Wij inventariseren uw risico’s en werken voor u oplossingen op maat uit.

Meer info

Voertuig


Wij zorgen voor een aangepaste verzekering van uw bedrijfsvoertuigen en materieel.

Meer info

Bedrijfswerking


U bent aansprakelijk voor geleverde diensten of verkochte goederen.

Meer info

Uw medewerkers


U hebt plannen om personeel aan te werven. Vergeet de verplichte verzekering arbeidsongevallen niet.

Meer info

Pensioenopbouw


Meer info

Gewaarborgd inkomen


Verzeker tot 80% van je beroepsinkomen bij ziekte, ongevallen in je privéleven en arbeidsongevallen.

Meer info