Brandverzekering

De investering in gebouwen, machinepark, … loopt meestal hoog op. Hiervoor kan u best een brandverzekering afsluiten zodat u bij een schadegeval de herstellings- of wederopbouwkosten kan recupereren. Naast het brandgevaar zijn eveneens stormschade, waterschade, glasbreuk, natuurrampen en vandalisme mee opgenomen in deze verzekering.

Machinebreuk

Soms is een machine stuk. Dat kan het gevolg zijn van een onhandigheid bij de bediening. Of van een bewuste poging tot sabotage. Een vreemd voorwerp komt ergens in de machine terecht en blokkeert de werking. Een kortsluiting of overspanning zorgt voor panne. Een tegenslag komt altijd op een ongelukkig moment. Bij dure machines, waarvoor ook de herstellingskosten een aardig prijskaartje dragen, is ook de financiële impact soms erg groot. In dat geval is het raadzaam om een verzekering machinebreuk af te sluiten.

Transportverzekering

In een bedrijf draait alles rond distributie, invoer, uitvoer. U vervoert of laat verbruiksgoederen, afgewerkte of half afgewerkte fabrikaten vervoeren. Een dergelijk transport gaat nooit zonder risico’s. Een transportverzekering zorgt voor zekerheid op de weg.

Bedrijfsschade

Stel, een brand heeft het gebouw totaal vernield. Uw brandverzekeraar is al druk in de weer, dus de vergoeding voor de schade aan het gebouw en de inhoud komt zeker in orde. Maar intussen draait u geen omzet meer en hebt u geen inkomsten, terwijl u wel uw bedienden moet blijven betalen en de klanten op hun levering wachten. Ook die schade weegt zwaar.

De verzekering bedrijfsschade springt u dan bij. Uiteraard niet alleen bij een verstoring door brand, maar ook door andere gebeurtenissen zoals storm, waterschade… De verzekering kan allerlei schade vergoeden: het winstverlies, de doorlopende vaste kosten, de extra kosten die nodig zijn om zo snel mogelijk de normale activiteiten te hernemen, …

Alle risico's elektronica

Uw onderneming draait voor een groot stuk op elektronica: computers, fax, telefooncentrale, kopieerapparaat, alarminstallaties, sturing van machines, … U investeert daarom ook veel geld in dat elektronicapark. Maar een kort moment van overspanning, waterschade of zelfs een ongelukkig voorvalletje met een kopje koffie kan deze gevoelige apparatuur beschadigen.

Bovendien is er ook een risico op diefstal. De werking van uw bedrijf kan in het gedrang komen. Gegevensbestanden gaan verloren, uw medewerkers zijn technisch werkloos en u kan uw klanten niet meer verder helpen. Uiteraard heeft dat ook financiële gevolgen. Een verzekering alle risico’s elektronica biedt u de garantie dat deze gevolgen beperkt blijven.