Aanvullend Pensioen en Hospitalisatie

U hebt plannen om personeel aan te werven. Vergeet de verplichte verzekering arbeidsongevallen niet. Deze moet in orde zijn vooraleer u iemand in dienst neemt.

U wenst uw medewerkers te ondersteunen door hen een aanvullend pensioen of een hospitalisatieverzekering aan te bieden. Wij maken graag voor u offertes op maat.

Arbeidsongevallen

Als werkgever wil u instaan voor het welzijn en de veiligheid van uw werknemers. Ondanks de nodige voorzorgen, kunnen er zich af en toe ongevallen voordoen. Doet het ongeval zich voor op het werk of tijdens de reis naar en van het werk, in beide gevallen hebben uw werknemers recht op een vergoeding. De arbeidsongevallen verzekering is wettelijk verplicht en zorgt voor een vergoeding bij een arbeidsongeval.