Privacyverklaring


Deze website is eigendom van Verzekeringen Vekemans bvba.

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel

Verzekeringen Vekemans bvba
Kardinaal Cardijnplein 7 B1
2590 Berlaar
Telefoon: +32 15 24 84 17
Email: kantoor.vekemans@verz.kbc.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0403.552.563

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Voor meer informatie, zie de privacyverklaring op de website van KBC Verzekeringen

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Verzekeringen Vekemans bvba of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

Verzekeringen Vekemans bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Verzekeringen Vekemans bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Verzekeringen Vekemans bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Verzekeringen Vekemans bvba kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Verzekeringen Vekemans bvba kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Verzameling, gebruik en andere verwerkingen van persoonsgegevens

Statistische informatie

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van deze website, maar bewaard op (de harde schijf van) uw computer. Cookies zijn minstens voor een deel technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw computer en de website. Cookies kunnen evenwel ook nuttig zijn (bv. het bewaren van voorkeurinstellingen) en bepaalde gegevens kunnen doorgestuurd worden naar deze website om de werking ervan te beoordelen en te verbeteren.
Als je de cookie aanvaardt, gaat Verzekeringen Vekemans ervan uit dat je, als je voort surft, toestemt met de gegevensverwerking die daaruit voortvloeit.
Meer informatie over cookies en hoe je ze, naargelang van het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, vind je op de website www.allaboutcookies.org.

Bij ieder bezoek aan de website kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden automatisch over u worden verzameld, met name uw IP-adres, eventueel uw locatie, de datum en duur van uw bezoek aan de website, de websites van waaruit u naar de website wordt doorgelinkt, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de website en in het bijzonder de pagina’s die u op de website bezoekt.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.

Klantinformatie

Van zodra uw bezoek of uw gebruik zich niet beperkt tot algemene informatievergaring en meer bepaald wanneer u op of via de website gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals;

• een vraag stellen via het contactformulier
• een offerte aanvragen
• een schadegeval aangeven

worden bovendien bijkomende gegevens gevraagd en/of verzameld.

De gegevens die in dat geval worden gevraagd en verzameld zijn doorgaans beperkt tot de volgende;

• Naam
• E-mailadres
• Adres
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam en BTW nummer indien van toepassing
• Alle info die nodig is om een offerte op te maken voor een gezinspolis
• Alle info die nodig is om een offerte op te maken voor een hospitalisatieverzekering
• Alle info die nodig is om een offerte op te maken voor een autoverzekering
• Alle info die nodig is om een aangifte lichamelijk ongeval te doen
• Alle info die nodig is om een schadeaangifte gezinspolis te doen
• Alle info die nodig is om een schadeaangifte woning te doen
• Alle info die nodig is om een schadeaangifte auto te doen

Dergelijke gegevens worden gebruikt respectievelijk:

• om uw vraag, verzoek, mededeling, offerte-aanvraag of schadeaangifte te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden;
• om statistische informatie te verzamelen en trendanalyses op te stellen om beheers- en marketingdoeleinden;

Rechten van toegang, aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u op ieder ogenblik een kosteloos recht op toegang, aanpassing en verbetering van uw persoonsgegevens. U kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en kan zich hiervoor schriftelijk richten tot Verzekeringen Vekemans bvba op de hierna vermelde contactgegevens.

Verzekeringen Vekemans bvba
Kardinaal Cardijnplein 7 B1
2590 Berlaar
Telefoon: +32 15 24 84 17
Email: kantoor.vekemans@verz.kbc.be

​Linken naar andere websites

“De website kan hyperlinks naar websites of informatie van derde partijen bevatten. Verzekeringen Vekemans heeft geen controle over die websites of die informatie van derde partijen. De aanbieders van die websites of informatie kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Je wordt dan ook geadviseerd om die door te nemen. Verzekeringen Vekemans is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, enig gebruik ervan of het privacybeleid van die websites.”