Brandverzekering


Uw woning of uw appartement is een kostbare investering. Als goede huisvader doet u er alles aan om te vermijden dat uw bezit wordt beschadigd. Maar alles voorzien is niet mogelijk. Wat indien er door een kortsluiting brand uitbreekt, uw woning of appartement beschadigd wordt door de stormwind, … Deze oorzaken hebt u niet in de hand en de kosten van de schade kunnen hoog oplopen.

Bovendien kan uw woning ook schade toebrengen aan anderen. Dat lijkt misschien eigenaardig, maar bij een brand in een appartement kan uw bovenbuur door de rookontwikkeling ook schade lijden. In dat geval kan u burgerlijk aansprakelijk zijn en dan lopen de kosten nog hoger op.
En zelfs al blijft u van deze tegenslagen gespaard, dan is er nog altijd het risico op diefstal dat steeds aanwezig is!

U kan dus best de woning goed verzekeren en dit kan uiteraard bij ons. De KBC woningpolis werd immers door Testaankoop naar voor geschoven als beste koop in een vergelijkend onderzoek.

Welk adres wil je verzekeren? - (1/3)